TOC/TN

#
#


TOC/TN

TOC/TN analyse med Elementar.
Med Vario TOC cube kan bestemmes TC, TOC, NPOC, TIC og POC og desuden TN som en option.

Hurtigt skift mellem faste og flydende prøver.

Instrumentet har en unik mulighed i prøvehåndtering da det er meget nemt at skifte mellem flydende og faste prøver. På få minutter omstilles instrumentet – simpelt ved at skifte autosamplerkransen på toppen af instrumentet. Absolut nemmeste løsning på markedet for både flydende, viskøse og faste stoffer.

Autosampler for fuldautomatisk analyse af op til 60/120 prøver eller kapsler uden begrænsning i partikelstørrelse eller matrix.
Temperaturen på 1200oC kan benyttes som rutine, og hvis nødvendigt, kan der opnås 1800oC for analyse af specielt vanskelige prøver.